Cấu trúc địa tầng TX BẾN CÁT tỉnh Bình Dương - Khoan cọc nhồi Bình Dương

BẢNG CẤU TRÚC ĐỊA TẦNG CÁC KHU VỰC TX BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG

STT

ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

THỜI GIAN 
HOÀN THÀNH

ĐỊA TẦNG

 
 

1

TX Bến Cát

 

1.1

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2001

Sét pha màu vàng

 

Cát pha màu trắng

 

1.2

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2001

Sét pha màu vàng

 

Cát pha màu vàng

 

1.3

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2002

Sét pha màu vàng

 

Cát hạt trung, màu vang

 

Sét pha lẫn sạn sỏi, màu vàng

 

Cát hạt trung, màu vàng

 

1.4

Xã Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2004

Cát pha màu nâu vàng

 

Cát pha màu nâu vàng

 

Sét pha lẫn sạn sỏi laterit màu nâu vàng

 

Cát hạt trung màu vàng

 

1.5

Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2004

Sét pha màu vàng

 

Cát pha màu vàng

 

Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ

 

1.6

Xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2005

Sét pha xám trắng, nâu đỏ

 

Cát pha xám trắng, nâu vàng, nâu đỏ

 

Sét xám trắng, nâu đỏ

 

1.7

Xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2005

Sét pha màu vàng

 
 
 

1.8

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2005

Sét pha màu vàng

 

Sét màu nâu

 

1.9

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2005

Sét pha màu vàng

 

Sét pa màu trắng

 

Cát pha màu trắng

 

Cát hạt trung màu nâu đỏ

 

1.10

Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Bương

2006

Sét pha vàng

 

Cát pha xám trắng

 

Sét pha vàng

 

Cát pha nâu vàng

 

1.11

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2007

Sét pha màu nâu vàng chứa sạn sỏi

 

Sét màu nâu đỏ xám trắng loang lổ

 

Cát pha màu xám trắng

 

Sạn sỏi màu nâu vàng xám trắng

 

1.12

Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2007

Sạn sỏi laterit nâu đỏ, nâu vàng, xám trắng

 

Sét xám trắng, nâu đỏ, nâu vàng loang lổ

 

Sét pha nâu đỏ, nâu vàng, xám trắng loang lổ

 

1.13

Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2007

Cát pha màu vàng

 

Cát thô màu vàng

 

Cát hạt trung màu vàng

 

Cát pha màu vàng

 

1.14

Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2008

Sét pha màu vàng

 

Sét pha chứa sạn sỏi laterit màu nâu đỏ

 

Cát pha màu vàng

 

Sạn laterit màu nâu đỏ

 

1.15

Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2010

Cát pha màu xám nâu xám trắng

 

Sét pha màu xám vàng xám trắng

 

Sét màu vàng xám xanh

 

Sét pha màu vàng

 
     

 

(Theo Balico)

 

 

 

Viết bình luận