Giá khoan cọc nhồi D350 - Nhân công

Xem ngay bảng báo giá khoan cọc nhồi tiết diện D350mm khu vực miền nam: giá thi công chỉ gồm nhân công sẽ bao gồm các mục như sau

Viết bình luận