Nhân công khoan nhồi cọc loại D500 giá bao nhiêu?

Giá nhân công khoan nhồi cọc tiết diện D500 có thể nằm trong khoảng từ 280 ngàn đồng đến 285 ngàn và tùy thuộc vào đặc điểm cuả mặt bằng, cũng như thời giá các loại vật tư, không bao gồm VAT, phí vận chuyển, phí dọn bùn xình.

Viết bình luận