Tiết diện D400 thì khoan cọc nhồi giá bao nhiêu?

Xem ngay đơn giá khoan cọc nhồi D400, tiết diện cọc từ 400mm tại bài viết cụ thể dưới đây:

Viết bình luận