Khoan cọc nhồi chống sạt lở bờ sông Đồng Nai

Mời tham khảo video thực tế 1 phần quá trình thi công cọc khoan nhồi làm bờ kè chống sạt lở tại bờ sông Đồng Nai. Đây là một trong số những công trình mà nhà thầu thi công cọc khoan nhồi Đoàn Tùng Phát - công ty TNHH Đoàn Tùng Phát đã tiến hành thi công trong tháng 4/2018. 

Xem video sau: (Nhấp vào ảnh để chuyển tới video)

Một số hình ảnh thi công cọc khoan nhồi tại bờ sông Đồng Nai:

https://www.khoancocdtp.com/cong-ty-khoan-coc-nhoi-tai-dong-nai

https://www.khoancocdtp.com/khoan-coc-nhoi-chong-sat-lo-bo-song-dong-nai

Viết bình luận