Khoan cọc nhồi D600 cho công trình cải tạo móng 8 ống khói xưởng phân bón

Dự án: Nâng cấp cải tạo móng 8 ống khói xưởng phân bón

Địa chỉ: Long Thành - Đồng Nai

Hạng mục: Khoan cọc nhồi D600, cọc ép D300

/thi-cong-coc-khoan-nhoi-tai-dong-nai

Viết bình luận