Khoan giếng hạ mực nước ngầm và khoan quan trắc tại Quận 1 - TPHCM

Hình ảnh về quá trình thực hiện thi công cho hạng mục khoan giếng công nghiệp: hạ mực nước ngầm  và khoan quan trắc của dự án xây dựng tòa nhà 35 tấm tại Quận 1, TPHCM (công trình đang thi công):

khoan-giếng-công-nghiệp-tại-tphcm

Tập kết thiết bị thi công khoan giếng công nghiệp vào công trường

hiện-trường-khoan-giếng-công-nghiệp-tại-tphcm

Hiện trường công trình khoan giếng công nghiệp tại Q1 - TPHCM

khoan-gieng-cong-nghiep-tai-tphcm-3

Công trình khoan giếng công nghiệp đang thi công

Viết bình luận